KOŠÍK

 x 

košík je prázdný

UŽIVATEL

PRŮMYSLOVÁ MAZIVA

Maziva pro údržbu

Společnost Millers Oils vyrábí široký sortiment vysoce kvalitních maziv, která pokrývají potřeby vyskytující se v mnoha průmyslových odvětvích. Vysoce kvalitní mazací oleje pokrývající široký rozsah průmyslových aplikací. Správně prováděná údržba snižuje náklady a zvyšuje konkurenceschopnost.
Náklady na opravu jsou vždy vyšší než náklady na údržbu.

Mazací oleje pro všeobecné použití

Millube

Všestranná řada univerzálních maziv nejvyšší jakostní třídy, na bázi minerálních olejů rafi novaných pomocí rozpouštědel a neobsahujících další přísady.

POUŽITÍ

Tyto oleje jsou vhodné pro všechny všeobecné průmyslové aplikace, které vyžadují minerální olej bez přísad. Lze je používat k mazání strojů, například jejich vysokootáčkových vřeten, ložisek a středně zatěžovaných převodovek.

VLASTNOSTI A VÝHODY

 • Nenákladné, tepelně stabilní, poskytující dlouhou životnost v oběhových systémech.
 • Výhodou olejů řady Millube T je zvýšená přilnavost dosažená přidáním vhodných přísad a umožňující použití k mazání jak svislých tak i vodorovných součástí strojů

Hydraulické oleje

Millmax

Široká řada vysoce kvalitních hydraulických minerálních olejů rafi novaných pomocí rozpouštědel, se čtyřnásobnou úpravou spočívající v přidávání přísad.

POUŽITÍ

Určeny k použití v hydraulických systémech a v systémech pro přenos síly kapalinou, od vysokorychlostních aplikací s vřeteny vyžadujícími nízkou viskozitu, přes oběhové systémy obsahují kapaliny s viskozitou ve středním rozsahu až po aplikace vyžadující vysoce viskózní kapaliny.

VLASTNOSTI A VÝHODY

 • Vynikající tepelná a oxidační stabilita, zvýšená spolehlivost, čistota a provozní životnost systému.
 • Vynikající účinnost ochrany proti opotřebení, zkrácení prostojů.
 • Ochrana proti korozi a nízká pěnivost umožňující dosažení vyšší čistoty a výkonnosti systémů.
 • Široký rozsah hodnot viskozity vyhovující většině požadavků.

Převodové oleje

Millgear EP

Řada vysoce výkonných produktů pro průmyslová převodová ústrojí

Vysoce kvalitní průmyslové převodové oleje zahrnující minerální oleje rafi nované pomocí rozpouštědel a obsahující přísady pro extrémní tlaky (EP).

POUŽITÍ

K mazání průmyslových šnekových, spirálových i jiných převodovek s převodem do pomala, které vyžadují maziva typu EP.

POZNÁMKA Olej Millgear 460 EPT nabízí vlastnosti, které umožňují jeho použití při extrémních tlacích, a to ve spojení s přísadou zvyšující přilnavost, díky které je tento produkt velmi vhodný pro řetězové dopravníky v mokrých oblastech s vodorovným i svislým pohybem dopravníků, kde je požadováno mazání bez odkapávání.

VLASTNOSTI A VÝHODY

 • Vynikající tepelná stabilita zlepšuje čistotu a zvyšuje spolehlivost při provozu.
 • Dobré vlastnosti zajišťující ochranu proti opotřebení prodlužují životnost součástí, a to zejména tehdy, jsou-li při provozu vystaveny vysokým teplotám.
 • Vynikající schopnost přenášet zatížení zlepšuje účinnost mazání.
 • Nezpůsobují vznik skvrn na povrchu žlutých kovů, umožňují mazání různých kovů beze ztrát lesklosti povrchu.

Millgear SHC

Řada plně syntetických převodových olejů na bázi syntetizovaných uhlovodíků (SHC), zesílených přísadami pro použití při extrémně vysokých tlacích (EP).

POUŽITÍ

K použití v hydraulických systémech, kompresorech a silně zatěžovaných převodech a ložiscích.

VLASTNOSTI A VÝHODY

 • Plně syntetické složení umožňuje dosažení účinnější ochrany strojů proti opotřebení a delší životnosti maziva, přičemž zkracuje provozní prostoje.
 • Vynikající protipěnivé a protikorozní vlastnosti.
 • Vlastnosti související s vysokým viskozitním indexem umožňují dosahování neměnného vysokého výkonu v celém rozsahu provozních teplot.
 • Vysoký obsah složek zvyšujících mazivost má za následek potenciální snížení spotřeby energie.
 • Lze je bezpečně směšovat s konvenčními minerálními oleji.

Kompresorové oleje

Millair

Řada kompresorových maziv obsahujících minerální oleje rafinované pomocí rozpouštědel a multifunkční systém přísad zajišťující vysoké funkční parametry.

POUŽITÍ

Vhodné k mazání pístových a rotačních vzduchových kompresorů a vývěv podle požadavků a specifi kací výrobců těchto zařízení.

VLASTNOSTI A VÝHODY

 • Vysoká úroveň odolnosti proti oxidaci poskytuje dodatečnou ochranu.
 • Bezproblémový provoz kompresoru po celou dobu jeho životnosti.
 • Nízká prchavost, doplňování je potřebné pouze v malých množstvích.
 • Účinná protikorozní ochrana součástí ze železných i neželezných materiálů.
 • Odolnost proti emulgaci omezující potenciální zanášení fi ltrů.

Oleje pro kluzná vedení

Millway

Vysoce výkonná maziva pro kluzná vedení, obsahující směs vybraných minerálních olejů se čtyřnásobnou sadou přísad zahrnující i přísadu zvyšující přilnavost.

POUŽITÍ

Používají se k mazání vodorovných i svislých kluzných vedení, stolů a všech součástí obráběcích center, kde je požadován plynulý chod bez zadírání nebo kde je potřebné mazivo se zvýšenou přilnavostí. Tato maziva lze používat k mazání vřeteníků, příčných posuvových ústrojí, podélných saní a převodovek.

VLASTNOSTI A VÝHODY

 • Vysoká mazivost zabraňuje nepravidelnému chodu způsobovanému zadíráním.
 • Vynikající vlastnosti, které snižují opotřebení a zabraňují korozi, zvyšují úroveň ochrany stroje.
 • Složení potlačující odkapávání je dokonale vhodné pro mazání svislých povrchů.

Maziva pro řetězy

Millway

Řada vysokoteplotních maziv pro řetězy, vyráběných z tepelně stabilních syntetických esterů a dalších materiálů nevytvářejících uhlíkové usazeniny. Potřebujete-li doporučení nejvhodnějších produktů pro své aplikace, obraťte se přímo na nás.

POUŽITÍ

Tato maziva se doporučují pro řetězové pohony pracující při vysokých teplotách – do 250°C – a za ztížených provozních podmínek.
Produkt se nanáší nástřikem, pomocí kapacích maznic nebo ponorem.

VLASTNOSTI A VÝHODY

 • Díky použitelnosti v širokém teplotním rozsahu si zachovávají potřebnou mazací účinnost i při vysokých teplotách.
 • Systém přísad neobsahujících popeloviny minimalizuje úrovně usazenin.
 • Vysoká pevnost mazací vrstvy poskytuje dodatečnou ochranu při zatížení.
Image

Olej pro pneumatické nářadí

Millway

Millair 1946

Plně syntetická kapalina s nízkou teplotou tuhnutí, která obsahuje přísady zabraňující korozi a snižující opotřebení.

POUŽITÍ: Mazání pneumatického nářadí bez vzniku námrazy.

Chladivové oleje

Millway

Millflo

Řada vysoce kvalitních naftenických minerálních olejů, které poskytují dobrou schopnost kontroly oxidace.

POUŽITÍ

Oleje byly vyvinuty pro použití v kompresorových systémechchladicích zařízení s chladivy následujících typů: (R717) na bázi čpavku, (R12, R22) halogenuhlíková (freony).

VLASTNOSTI A VÝHODY

 • Pokrývají rozsah teplot tuhnutí od -25°C do -36°C.
 • Vynikající schopnost kontroly oxidace a vysoká tepelná stabilita přispívají ke zvýšení celkové spolehlivosti.

POZNÁMKA: Nejsou vhodné k použití s plynnými chladivy skupiny HFC, např. R134a a R23.

Olej pro přenos tepla

Millway

Heat transfer 475

Vysoce kvalitní médium pro přenos tepla na bázi rafi novaného minerálního oleje.

POUŽITÍ

Vhodný k použití jako médium pro přenos tepla v nádobách s vnějšími plášti a jiných zařízeních vyžadujících nepřímý přenos tepla.

VLASTNOSTI A VÝHODY

 • Všestranný produkt s dlouhou systémovou životnosti, schopný plnit svoji funkci při teplotách do 315°C.
 • Díky nízké prchavosti je potřebné doplňování v pouze velmi malých množstvích.
 • Vodný pro systémy s vytápěním plynem, párou nebo elektrickou energií, odstraňuje potřebu použití dalších, samostatných olejů.

Proplachovací olej

Millway

FLUSHING ADDITIVE HTS

Směs minerálního oleje a speciálního balíku čistících aditiv.

Tento produkt doplňuje náš olej pro přenos tepla a další oběhové oleje při zajišťování ochrany a výkonu teplosměnných systémů.