KOŠÍK

 x 

košík je prázdný

UŽIVATEL

PRŮMYSLOVÁ MAZIVA

Strojírenské produkty

Společnost Millers Oils nabízí široký sortiment emulgovatelných, vodou ředitelných kovoobráběcích kapalin, vodou ředitelných syntetických roztoků, řezných kapalin bez příměsí a maziv pro tažení kovů.

V prostředí strojírenské výroby jsou rozhodujícími předpoklady pro udržení příznivých
výrobních nákladů maximální životnost nástrojů, jakost povrchu hotových dílů a životnost chladicích kapalin.

Kovoobráběcí kapaliny na bázi vody

Společnost Millers Oils nabízí obráběcí kapaliny pro všechny druhy kovů a slitin, včetně oceli, mědi a titanu.

Millcool

Rozsáhlá řada vysoce výkonných kovoobráběcích a brusných kapalin, které jsou vhodné pro použití ve strojírenských oblastech vyžadujících vysoce výkonné mikroemulze a rovněž polo- a plně syntetické, biologicky stabilní, vodou ředitelné roztoky.

POUŽITÍ

Tyto chladicí kapaliny pro obráběcí stroje se používají ve zředěném stavu při obrábění všech druhů kovů. Jsou obzvláště vhodné pro nejnovější technologie strojního obrábění. Pečlivý výběr správné jakosti chladicí kapaliny Millcool pro každý způsob a oblast použití přinese prospěch v podobě zvýšeného výkonu.

VLASTNOSTI A VÝHODY

 • Správný výběr produktu zajišťuje nízkou pěnivost při použití všech druhů vody.
 • Vybrané produkty neobsahují chlór. Toto může být požadováno v souvislosti s určitými strojírenskými postupy nebo s předpisy týkajícími se likvidace kapalin.
 • Neobsahují dusitany a fenoly a vyhovují tak požadavkům zákonů a předpisů  týkajících se ochrany zdraví a bezpečnosti při práci.
 • Nízká přilnavost oleje k povrchům umožňuje jeho snadné odstraňování.
 • Vynikající biologická stabilita a odolnost proti plísním zajišťují dlouhou životnost v oběhových soustavách strojů.
 • Dobré protikorozní vlastnosti přispívají k ochraně cenného strojního vybavení.
 • Vynikající smáčivost a čisticí schopnost – na nástrojích a měřidlech nezůstávají žádné lepkavé zbytky.
 • Nízká úroveň zápachu během provozu zajišťuje přij atelnost pro osoby obsluhující stroje.

Neředěné kovoobráběcí kapaliny

Millcut

Řada Millicut představuje rozsáhlou skupinu neředících se řezných olejů používajících aditivační technologie umožňující dosažení optimálních úrovní výkonu při různých postupech třískového obrábění, a to bez ohledu na druh opracovávaného materiálu. Řada sestává z biologicky odbouratelných produktů s obsahem i bez obsahu chlóru.

POUŽITÍ

Oleje jsou vhodné pro širokou řadu kovoobráběcích postupů, včetně například protahování otvorů, řezání závitů do titanových slitin,soustružení mosazných součástí a svislého i vodorovného honování. S nalezením správného produktu pro vaši aplikaci vám pomůže naše technické oddělení, na které se můžete přímo obrátit.

VLASTNOSTI A VÝHODY

 • Ucelená řady kapalin s různými hodnotami viskozity, vhodná pro nejrůznější postupy strojního obrábění.
 • Nízké hodnoty viskozity zajišťují dobrou penetraci při honování a účinné chlazení.
 • Prodlužují životnost nástrojů a zvyšují řezný výkon.
 • Poskytují vynikající vlastnosti obrobeného povrchu.
 • Produkty neobsahující chlór splňují specifi cké ekologické požadavky i kritéria stanovená pro likvidaci.
 • Přísady proti tvorbě mlhy zlepšují podmínky při obsluze strojů.
 • Díky obsahu pasivačních přísad jsou vhodné k použití při obrábění mnoha druhů kovů.
 • Biologicky odbouratelné kapaliny pro použití v podmínkách, kde jsou kladeny zvýšené nároky na ochranu životního prostředí.

Maziva pro tažení, lisování a tváření

Milldraw a Millform

Řada maziv pro tažení, lisování a tváření s přísadami, jejichž skladba a množství umožňují použití v širokém spektru strojírenských postupů prováděných na různých kovových materiálech.

POUŽITÍ

Používá se především pro: přesné vystřihování, ražení, kování za studena a tažení, včetně výroby plechovek, trubek a tyčí.

VLASTNOSTI A VÝHODY

 • Ucelená řada splňuje požadavky spojené s opracováním většiny kovů – univerzální použitelnost.
 • Prodloužená životnost nástrojů.
 • Dobrá mazivost umožňuje dosažení dobré jakosti povrchu hotových dílů.
 • Snadné a vysoce hospodárné použití.
 • Produkty neobsahující chlór splňují specifi cká kritéria související s ochranou životního prostředí a s likvidací.
 • K dispozici jsou také produkty, které jsou díky obsahu pasivačních přísad vhodné k použití při obrábění mnoha druhů kovů.
 • Biologicky odbouratelné kapaliny pro použití v podmínkách, kde jsou kladeny zvýšené nároky na ochranu životního prostředí.
 • K dipozici jsou rovněž produkty vymývatelné vodou, které jsou určeny pro postupy, při nichž je pro další výrobní operaci požadován povrch zbavený oleje.

Kapaliny pro elektrojiskrové obrábění

Dielectric Fluid 868, Erosol 3D a Hobby Fluid

Nízkomolekulární aromatické uhlovodíky s nízkou viskozitou. Produkt Hobby Fluid splňuje požadavek na čistotu podle předpisu FDA 21 CFR 178.3620(b).

POUŽITÍ

Vhodné pro elektrojiskrové obráběcí stroje pracující s elektrickým obloukem. Poskytují dobré rychlosti odebírání materiálu při vysoké odolnosti proti oxidaci.

VLASTNOSTI A VÝHODY

 • Nízká úroveň zápachu zlepšuje pracovní podmínky obsluhy.
 • Dobré chladicí vlastnosti přispívají k příznivému průběhu odebírání materiálu.
 • Dostatečná ostrost profilu u přesných forem.
 • Filtrovatelnost umožňuje dosažení dlouhé provozní životnosti.

Kalící oleje

Millquench

Sortiment kalicích olejů sestávající z minerálních olejů viskozity ISO 22, které jsou doplněny vysoce kvalitními rozpouštědly a vybranými přísadami.

POUŽITÍ

Používají se jako kalicí média ke zlepšení hloubky prokalení, ve které má kov vyšší tvrdost. Každý produkt této řady je použitelný pro jiný postup tepelného zpracování, od kalení normální rychlostí až po zrychlené kalení. Poznámka: Náš technický tým může na vyžádání poskytnout kalicí křivky.

VLASTNOSTI A VÝHODY

 • Nenákladné, poskytují maximální hospodárnost při používání.
 • Stejnoměrné kalicí charakteristiky v širokém rozsahu pracovních teplot.
 • Neměnný vysoký výkon.
 • Dobrá odolnost proti oxidaci a tepelná stabilita přispívají k dlouhé provozní životnosti.

Další strojírenské produkty

Antifoam 2048 AM

Odpěňovací prostředek neobsahující silikon, k použití v kovoobráběcích a obdobných průmyslových kapalinách, které jsou ředitelné vodou. Díky dobré schopnosti omezovat pěnivost je použitelný i při mimořádně nízkých pracovních koncentracích.

System Cleaner 2208

Systémový čisticí prostředek se speciálně navrženým složením, určený k použití v systémech pracujících s řeznými a brusnými kapalinami na bázi vodných roztoků. Používá se jako přísada do nádrží nebo před úplným vyprázdněním a vyčištěním systémů, a to jako
kombinovaný baktericidní a fungicidní prostředek zajišťující biologickou čistotu. Pracovní koncentrace činí 2% až 10%, v závislosti na aktuálním stupni kontaminace.

System Cleaner 2338

Vysoce účinný systémový čisticí přípravek, který se přidává jako přísada zajišťující biologickou kontrolu nebo před vyprazdňováním a vyčištěním olejových van. Používá
se při nízkých pracovních koncentracích do 0,5 %. Tento produkt se vyznačuje vynikající účinností při kontrole úrovně bakteriální kontaminace v olejových a emulzních vanách strojů.