Tuky (vazeliny)

Vysoká účinnost v nejširším rozsahu náročných průmyslových aplikací.

Mazací tuky (vazeliny) na bázy lithia

Vysoce kvalitní mazací oleje pokrývající široký rozsah průmyslových aplikací.

DELTA 1EP, 2EP, 3EP

Víceúčelový mazací tuk na bázi lithia se sadou přísad umožňujících použití při extrémních tlacích (EP). Hnědý vzhled.

POUŽITÍ

Vhodný k použití při mazání valivých i kluzných ložisek.
POZNÁMKA: Tuk Delta 1EP je vhodný k čerpání prostřednictvím potrubí s malým otvorem.

VLASTNOSTI A VÝHODY

 • Navržen pro použití při teplotách od -20°C do +140°C, díky čemž poskytuje vynikající mazací schopnost v širokém rozsahu provozních podmínek.
 • Dobrá čerpatelnost zajišťuje neměnný průběh mazání.
 • Vynikající odolnost proti vodě zajišťuje ochranu proti korozi.
 • Schopnost snášet extrémní tlaky poskytuje nezbytnou ochranu při použití v podmínkách s vysokým, zejména rázovým zatěžováním.
Technický list
tuky

Vápenato-sulfonátový komplex

MILLERGREASE HP2

Mazací tuk nejvyšší kvality na bázi vápenatosulfonátového komplexu. Slámově žlutý vzhled.

POUŽITÍ

Určen k použití ve valivých i kluzných ložiskách, která jsou vystavena vysokým provozním zatížením a u kterých by mohlo být problémem vymývání maziva vodou.

VLASTNOSTI A VÝHODY

 • Vynikající schopnost přenášet zatížení a odolnost proti rázovému zatížení při použití ve ztížených provozních podmínkách.
 • Použitelný v širokém rozsahu provozních teplot od -20°C do +140°C.
 • Poskytuje vysokou úroveň vodovzdornosti, čímž přispívá k ochraně proti korozi.
Technický list

Tuky na bázi bentonitu

MILLTONE A

Netavící se tuk třídy NLGI 2 na bázi bentonitu. Hnědý
vzhled.

POUŽITÍ

Vhodný k použití pro kluzná i valivá ložiska pracující při teplotách v rozsahu od -20°C do +200°C a vyžadujících pravidelné přimazávání.

VLASTNOSTI A VÝHODY

 • Netaví se, a proto je mimořádně účinný při použití při vyšších teplotách.
 • Účinné inhibitory rezivění a oxidace poskytují ochranu proti korozi a rozkladu.
Technický list

CA HAMMER GREASE

Polosyntetický tuk na bázi bentonitu, s třídou konzistence NLGI 2 a s přísadami mědi, grafi tu a hliníku zvyšujícími výkonnostní parametry. Stříbrošedý vzhled.

POUŽITÍ

Používá se zejména k mazání pneumatických kladiv a souvisejícího vybavení v lomech a těžebním průmyslu.

VLASTNOSTI A VÝHODY

 • Polosyntetické mazivo, které je použitelné v širokém rozsahu provozních teplot.
 • Účinné i při vysokých teplotách. Za určitých podmínek bude poskytovat mazací schopnost i při použití za teplot vyšších než 1000 °C.
 • Obsah tuhých látek činící 20% poskytuje výjimečnou výkonnost při extrémních tlacích (EP) a ochranu při vysokém rázovém zatěžování.
Technický list
vazelina

Silikonový tuk

MILLERSIL NO.2

Silikonový tuk, který se netaví a odpuzuje vodu. Čirý až šedý vzhled.

POUŽITÍ

Vhodný jako mazivo používané během sestavování plastových, zejména polyetylénových vodovodních potrubí, včetně montáže o-kroužků a těsnění. Rovněž chrání porézní kovové a keramické materiály vystavené působení vody.

VLASTNOSTI A VÝHODY

 • Rozsah provozních teplot od -58°C do + 280°C.
 • Je bez chuti, zápachu a obsahu toxických látek, a proto je zatříděn jako produkt šetrný k životnímu prostředí/uživateli.
 • Nepůsobí na plasty, pryže a kovy, a proto je ideální jako pomocný materiál při montáži o-kroužků do potrubí.
Technický list

Směsi proti zadírání

MILLERGREASE NS ANTI-SEIZE COMPOUND

Tuk zabraňující zadírání, na bázi směsi obsahující kovové složky.
Zlatavý vzhled.

POUŽITÍ

Montážní směs a uvolňovací prostředek pro závitové spojky,
zařízení k nastavování kolejí, prodlužovací tyče vrtacích kladiv
a upevňovací součásti. Používá se při provozních teplotách do 150 °C
jako mazací tuk a do 1100 °C jako směs proti zadírání.

VLASTNOSTI A VÝHODY

 • Mechanicky a tepelně stabilní směs, která se při použití netaví.
 • Přísady proti zadírání snižují utahovací moment potřebný při
  utahování závitových spojů a současně odstraňují nebezpečí
  opětovného povolení spojů.
 • Zvyšuje odolnost proti korozi způsobované slanou vodou, vhodný
  k mazání vřeten ventilů používaných v chemickém a petrochemickém
  průmyslu.
Technický list
tuky

Mazivo pro vodní čerpadla

WATER PUMP GREASE

Vynikající vazelína na vápenné bázi pro použití ve velkém teplotním rozmezí, speciálně určená pro vodní čerpadla. Pro všechny druhy ložisek.
N.L.G.I. stupeň 4

waterpump