VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDKY DOSAHOVANÉ PŘI VÝROBĚ

Průmyslové produkty společnosti Millers Oils jsou vyvíjeny tak, aby odpovídaly skutečným potřebám výrobců.
Navázali jsme přímou spolupráci se zákazníky z celé řady odvětví – strojírenství, všeobecného průmyslu, potravinářského a nápojového průmyslu a textilního průmyslu – s cílem pomáhat jim při zajišťování maximální efektivity všech jejich výrobních procesů.

Na potřeby zákazníků reagujeme tím, že jim dodáváme produkty, které přispívají ke zvyšování výkonnosti a spolehlivosti strojů a nářadí a k prodlužování jejich životnosti.

Katalog produktů

barum a5 copy
122
x2
x

Moderní výrobní postupy vyžadují delší doby provozní životnosti, značně zvýšenou účinnost
a minimální prostoje při údržbě nebo opravách.

Prostřednictvím svého širokého sortimentu vysoce vyspělých mazacích olejů, tuků, kovoobráběcích kapalin a chladicích kapalin

udržuje společnost Millers Oils průmyslová zařízení v chodu.

Technicko-provozní manuál Millers Oils Industrial