Evans

evans_lg

Evans coolants je britský výrobce chladících kapalin bez obsahu vody. Tyto kapaliny jsou založeny na směsi glykolu, organických kyselin a inhibitorů koroze. Díky svému složení mají řadu výhod oproti běžným chladicím kapalinám na bázi vody, například:

Vyšší bod varu - kapaliny Evans vydrží až 180 °C, což je o 50 °C více než běžné chladicí kapaliny.
Nevzniká kavitace - kapaliny Evans jsou méně pěnivé, což snižuje riziko vzniku kavitace v chladicím systému.
Nejsou korozivní - kapaliny Evans chrání chladicí systém před korozí.
Nemusí se měnit - kapaliny Evans vydrží až 10 let, což znamená, že je nemusíte měnit tak často jako běžné chladicí kapaliny.
Evans coolants jsou vhodné pro všechny typy motorů, včetně benzínových, dieselových, hybridních a elektrických. Jsou také vhodné pro historické automobily a vozidla s vysokými nároky na chladicí systém.

Zde je shrnutí výhod chladicích kapalin Evans coolants:

Vyšší bod varu
Není kavitace
Není korozivní
Nemusí se měnit
Evans coolants jsou spolehlivou a odolnou volbou pro chladicí systémy vašeho vozidla.